EU FlagSamordningsförbundet i Halland Logo
Paradigm Halland
Ett ESF finansierat projekt under Samordningsförbundet i Halland

Om Paradigm

Projekt Paradigm

Paradigm är ett treårigt projekt som riktar sig till unga vuxna i Halmstad, Hylte och Laholm som behöver stöd i att ta sig in på arbetsmarknaden. 

​​Projektets syfte är att unga vuxna i vår målgrupp ska uppleva bättre hälsa och få stöd till arbete eller studier.   

​Paradigm jobbar med gruppverksamhet kompletterat med individuella insatser som syftar till att stärka måendet och självförtroendet.

Deltagaren får hjälp att matchas till rätt jobb eller studier med långsiktigt stöd till både deltagare och arbetsgivare/skola. 

Paradigm är ett projekt under Europeiska socialfonden (ESF) och ägs av Samordningsförbundet Halland. Projektet håller på mellan 1 mars 2018 och 28 februari 2021

Här hittar du mer information om ESF och Samordningsförbundet.

Fakta om Paradigm hos ESF

Vad är syftet med Paradigm?

Paradigm finns för att unga vuxna ska ges möjlighet till vägledning, ökat självförtroende och tillit till sin egen förmåga för att nå en högre självständighet och ett bättre mående. Vi tror att vi når dit genom att erbjuda nya kunskaper, gemenskap och en plats där man får "komma igång" och få ett, för individen, anpassat, långvarigt stöd. 

Framförallt handlar Paradigm om att erbjuda dem som varit utan aktivitet en tid, stöd att komma vidare utifrån sina egna förutsättningar. 

Vad händer hos oss?

I Paradigm börjar man alltid i en gruppaktivitet som pågår under 15 veckor. Vi arbetar kring fem temaområden, Arbetsmarknad, Hälsa, Omvärld, Digitalt och Livskunskap. Innehållet formas mycket utifrån gruppens önskemål. 

När gruppaktiviteten är slutförd övergår deltagaren, utifrån egen förmåga, till en individuell planering. Det kan vara arbete, praktik, arbetsprövning eller studier. Vi samarbetar med andra aktörer i samhället som erbjuder sådana insatser. 

Man kan vara deltagare i Paradigm i upp till ett år med möjlighet till ett nära stöd i gruppaktiviteten, den individuella aktiviteten och på vägen till egen försörjning. 

 

Nätverk

Vi strävar efter att individen ska kunna bli mer självständig och aktiv i sitt eget nätverk (myndigheter, kommun, vård mfl). I Paradigm har vi därför ett stort fokus på att ge kunskap om samhället och medborgarens rättigheter och skyldigheter. Men också på det individuella stödet, både vad gäller nuvarande och önskat nätverk. Det kan till exempel vara; att hjälpa till med kontakter, ta reda på information och följa  med på möten. Vi erbjuder också att tillsammans med individen, samla dennes nätverk i ett SIP-möte (Samordnad Individuell Plandering) eller ett nätverksmöte. 

3delar: Grupp, Nätverk & Individuellt

Hur blir man deltagare?

Genom att kontakta sin handläggare/kontaktperson på till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, sjukvården eller kommunen för att gemensamt skriva en remiss till oss. Man kan också söka sig till Paradigm själv och skriva en så kallad egenremiss.

Vad vi erbjuder

Vi strävar efter att du som deltagare ska bli mer självständig och aktiv i ditt eget nätverk (kommun, myndigheter, vården mm) Därför har vi i Paradigm stort fokus på att ge dig rätt kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter. Paradigm vill att du ska stå stark och känna stödet från gruppen, individuella samtal och dina nätverk.

 

Gruppverksamhet

Under ca 15 veckor kommer du att ingå i en grupp.

Ni kommer vara mellan 15-20 personer i gruppen. I gruppen kommer vi jobba med olika saker, med främsta syftet att få upp rutiner och att må bättre! Vi ser en vinst i att ni under denna tid är en sammanhållen grupp, vilket gör att ni får en trygghet i gruppen och kan bli varandras stöd och nätverk. 

 

Under grupptiden kommer vi ha många besökare hos oss som berättar om sina verksamheter eller lär ut olika verktyg för att må bättre. Vi gör också många studiebesök på olika företag, för att få ökad kunskap om olika funktioner i samhället och för att få se olika arbetsplatser och hur de jobbar. Under dessa besök har du alltid möjlighet att ställa frågor. 

Vid några tillfällen kommer vi laga mat tillsammans, både för att det är trevligt och gott. Men också för att lära sig laga billig, men ändå näringsrik mat och mat som lämpar sig för matlåda. 

Vi kommer också ha personer hos oss som föreläser eller berättar om olika saker.

Vi kommer ha diskussioner och lära om allt möjligt från hur arbetsmarknaden fungerar, varför myndigheter agerar som de gör, vad en arbetsgivare tycker är viktigt, hur man gör en budget och mycket annat.

Vi har lite tankar och ramar, men ni som grupp formar var vi ska lägga fokus och vad som är viktigt för just er! 

Här ser du lite idéer vi har om vad gruppverksamheten kan innehålla utifrån våra olika områden.

OMVÄRLDSKUNSKAP: Utflykter till olika ställen. Information från olika myndigheter. Oskrivna regler i samhället. Vad innebär demokrati? Hur är Sverige uppbyggt. Studiebesök på olika samhällsinstanser.

 

ARBETSMARKNADSKUNSKAP: Vad innebär egentligen ett jobb? Hur söker man jobb? Krav i olika branscher. Besöka studie- och yrkesvägledare, folkhögskola och yrkesgymnasium. Studiebesök på olika arbetsplatser. 

 

HÄLSA: Relationer. Balans mellan sömn, träning, kost. Självförtroende och självkänsla. Stress. Besök av personer som föreläser om stress, känslor etc. 

 

LIVSKUNSKAP: Privatekonomi. Laga mat tillsammans. Hur sköter jag ett eget boende? Äta bra för billig peng. Källsortering.  

Men som sagt, det är mycket upp till varje grupp hur verksamheten utformas och vilka delar just ni vill fokusera på.

Individuellt stöd

När gruppfasen är över fortsätter du hos oss individuellt. Vi kartlägger då dina personliga mål och önskningar inför framtiden. Vill du ha hjälp att komma ut på praktik i någon särskild bransch eller kanske vill du komma vidare till studier? Vi träffas och diskuterar vilka möjligheter som finns och vad du är intresserad av. Behöver du stöd med andra myndighetsrelaterade frågor som tex inom kommunen eller vården kan vi vara ett stöd och bollplank för dig till dessa. Vi som arbetar här har god kontakt med de olika myndigheterna och är vana att föra samtal med dessa, så vi är gärna med på dina möten om du vill ha oss där som stöd.

Vi fortsätter att ses så länge som det finns behov av detta, vårt mål är att stötta och coacha dig till en aktivitet och se så att det fungerar. Vi släpper inte taget om dig förrän du själv känner att du är redo för det.

Nätverksmöte

Det är vanligt att man behöver hjälp från flera olika håll när man är i behov av stöd. Vi kan hjälpa dig att sammankalla, eller delta i som stöd, i olika typer av möten med olika personer som du har i just ditt nätverk.

Om både vården och socialtjänsten är inkopplade, är det möjligt att få en samordnad individuell plan. Detta kallas SIP. Meningen med SIP är att du ska känna dig trygg och säker i att alla olika myndigheter samarbetar kring dig, för ditt bästa. Vid ett SIP-möte görs en planering så att du kan känna dig lugn i att alla vet vad som ska göras framöver. 

Varför har man SIP? Många som är i behov av hjälp från olika instanser har vittnat om att det känns som om myndigheterna inte pratar med varandra, att du sitter mitt i och måste hålla koll på vad de olika instanserna gör. Med SIP ger du din tillåtelse till att alla personer som arbetar kring dig får dela information och komma fram till den bästa lösningen för just dig. Med SIP får du veta vem som är ansvarig för vad och vilka kontaktpersoner som finns.

Ladda ner material

Broschyr om Paradigm: PDF

Remiss: Hylte Halmstad 
Remiss: Laholm