EU FlagSamordningsförbundet i Halland Logo
Paradigm Halland
Ett ESF finansierat projekt under Samordningsförbundet i Halland

För arbetsgivare

Vill du vara en samhällsengagerad arbetsgivare?

Målet med Paradigm är att fler unga vuxna ska komma närmare arbetsmarknaden, antingen i form av studier eller arbete.

Är du en arbetsgivare som skulle vara intresserad av att ta ett socialt ansvar genom att ge våra deltagare en chans att prova på ett arbete. 

Du får möjligheten att genom praktik lära känna individen närmare i ett första skede. Vi står för försäkring, planering, stöd och uppföljning.

 

Vi är väldigt stolta över att ha så många bra samarbetspartners och företag som tar emot oss på studiebesök, som kommer hit och föreläser eller som ställer upp med praktikplatser. Ett stort tack till er!

Vad är Paradigm?

Paradigm är ett treårigt projekt som riktar sig till unga vuxna i Halmstad, Hylte och Laholm som behöver stöd i att ta sig in på arbetsmarknaden. 

​​Projektets syfte är att unga vuxna i vår målgrupp ska uppleva bättre hälsa och få stöd till arbete eller studier.   

​Paradigm jobbar med gruppverksamhet kompletterat med individuella insatser som syftar till att stärka måendet och självförtroendet.

Deltagaren får hjälp att matchas till rätt jobb eller studier med långsiktigt stöd till både deltagare och arbetsgivare/skola. 

Paradigm är ett projekt under Europeiska socialfonden (ESF) och ägs av Samordningsförbundet Halland. Projektet håller på mellan 1 mars 2018 och 28 februari 2021

Här hittar du mer information om ESF och Samordningsförbundet.

Vad händer hos oss?

I Paradigm börjar man alltid i en gruppaktivitet som pågår under 15 veckor. Vi arbetar kring fem temaområden, Arbetsmarknad, Hälsa, Omvärld, Digitalt och Livskunskap. Innehållet formas mycket utifrån gruppens önskemål. 

När gruppaktiviteten är slutförd övergår deltagaren, utifrån egen förmåga, till en individuell planering. Det kan vara arbete, praktik, arbetsprövning eller studier. Vi samarbetar med andra aktörer i samhället som erbjuder sådana insatser. 

Man kan vara deltagare i Paradigm i upp till ett år med möjlighet till ett nära stöd i gruppaktiviteten, den individuella aktiviteten och på vägen till egen försörjning. 

Nätverk

Vi strävar efter att individen ska kunna bli mer självständig och aktiv i sitt eget nätverk (myndigheter, kommun, vård mfl). I Paradigm har vi därför ett stort fokus på att ge kunskap om samhället och medborgarens rättigheter och skyldigheter. Men också på det individuella stödet, både vad gäller nuvarande och önskat nätverk. Det kan till exempel vara; att hjälpa till med kontakter, ta reda på information och följa  med på möten. Vi erbjuder också att tillsammans med individen, samla dennes nätverk i ett SIP-möte (Samordnad Individuell Plandering) eller ett nätverksmöte. 

Varför Paradigm?

Paradigm finns för att unga vuxna ska ges möjlighet till vägledning, ökat självförtroende och tillit till sin egen förmåga för att nå en högre självständighet och ett bättre mående. Vi tror att vi når dit genom att erbjuda nya kunskaper, gemenskap och en plats där man får "komma igång" och få ett, för individen, anpassat, långvarigt stöd. Framförallt handlar Paradigm om att erbjuda dem som varit utan aktivitet en tid, stöd att komma vidare utifrån sina egna förutsättningar. 

Läs gärna mer på Samordningsförbundet i Hallands sida Distansexperterna, om de som redan långt innan COVID-19 levt i social distansiering. 

Samordningsförbundet i Halland

Du kan besöka Samordningsförbundet i Hallands hemsida via
LÄNK: sfhalland.se