våra metoder

PAR i Paradigm kommer från Participatory Action Research och är ett deltagarstyrt förhållningssätt som vi jobbar efter. Det betyder att varje grupp tillsammans skapar gruppverksamhetens innehåll utifrån intressen och behov - i syfte att må bättre och närma sig arbetsmarknaden. 

Vi arbetar inspirerat av metoderna Supported Employment, Training och Education. Detta gör vi ofta i nära samarbete med befintliga verksamheter. 

gallery/traffic-lights-466950__340
Vi hjälper varje deltagare som vill att samla sitt nätverk kring ett SIP-möte (Samordnad Individuell Plan) eller till ett Nätverksmöte.
Syftet är att prata om dina förutsättningar att komma vidare   och klargöra vad du och de olika parternai ditt nätverk har för uppdrag för att du ska nå dina mål.
 
Ett SIP-möte/Nätverksmöte mynnar ut i en plan med delmål och slutmål.