våra metoder

PAR i Paradigm kommer från Participatory Action Research och är ett deltagarstyrt förhållningssätt som vi jobbar efter. Det betyder att varje grupp tillsammans skapar gruppverksamhetens innehåll utifrån intressen och behov - i syfte att må bättre och närma sig arbetsmarknaden. 

Vi arbetar inspirerat av metoderna Supported Employment, Training och Education. Detta gör vi ofta i nära samarbete med befintliga verksamheter. 

Vi hjälper varje deltagare som vill att samla sitt nätverk kring ett SIP-möte (Samordnad Individuell Plan) eller till ett Nätverksmöte.

Syftet är att prata om dina förutsättningar att komma vidare   och klargöra vad du och de olika parternai ditt nätverk har för uppdrag för att du ska nå dina mål.

 

Ett SIP-möte/Nätverksmöte mynnar ut i en plan med delmål och slutmål. 

 

Supported Empolyment är en metod som går ut på att matcha deltagare till rätt jobb och att finnas kvar länge som ett stöd på arbetsplatsen - en trygghet både för den enskilde och för arbetsgivaren. 

Supported Training är i princip samma sak, men med siktet inställt på att pröva olika praktikplatser snarare än att direkt komma i anställning - passar bättre för den som står lite längre från arbetsmarknaden, eller som inte riktigt är på det klara med vilket jobb som kan vara aktuellt. 


Supported Education handlar om att vara ett stöd att söka sig till studier och även här finnas med som ett stöd även under studietiden. 

 

 

gallery/traffic-lights-466950_960_720