gruppen

Under ca 15 veckor kommer du att ingå i en grupp.
Ni kommer vara mellan 15-20 personer i gruppen. Förutom de digitala inslagen kommer gruppen jobba med olika saker, med främsta syftet att må bättre! Vi ser en vinst i att ni under denna tid är en sammanhållen grupp, vilket gör att ni får en trygghet i gruppen och kan bli varandras stöd och nätverk. 

 

Vissa dagar kommer vi att åka på utflykt eller göra studiebesök på olika platser och företag, för att se lite nytt och för att ha trevligt.
Andra dagar kommer vi laga mat tillsammans, både för att det är trevligt - och gott! Men också för att lära sig laga billig, men ändå näringsrik mat och mat som lämpar sig för matlåda. 

 

Vi kommer också ha personer hos oss som föreläser eller berättar om olika saker.

 

 

Vi kommer ha diskussioner och lära om allt möjligt från hur arbetsmarknaden fungerar, varför myndigheter agerar som de gör,vad en arbetsgivare tycker är viktigt, hur man gör en budget och mycket mycket annat.

Vi har lite tankar och ramar, men ni som grupp formar var vi ska lägga fokus och vad som är viktigt för just er! 

 

 

gallery/couch-2155924__340
Här ser du lite idéer vi har om vad gruppverksamheten kan innehålla utifrån våra olika områden.
 
OMVÄRLDSKUNSKAP: Utflykter till olika ställen. Information från olika myndigheter. Oskrivna regler i samhället. Vad innebär demokrati? Hur är Sverige uppbyggt. Studiebesök på olika samhällsinstanser.
 
ARBETSMARKNADSKUNSKAP: Vad innebär egentligen ett jobb? Hur söker man jobb? Krav i olika branscher. Besöka studie- och yrkesvägledare, folkhögskola och yrkesgymnasium. Studiebesök på olika arbetsplatser. 

 

HÄLSA: Relationer. Balans mellan sömn, träning, kost. Självförtroende och självkänsla. Stress. Besök av personer som föreläser om stress, känslor etc. 

 

LIVSKUNSKAP: Privatekonomi. Laga mat tillsammans. Hur sköter jag ett eget boende? Äta bra för billig peng. Källsortering.  

 

DIGITALT: Vi gör Kahootspel, bokar tider och gör ansökningar via dator. Vi samarbetar med DLC och FabLab (se särskild flik: Våra digitala inslag).

 

 
Men som sagt, det är mycket upp till varje grupp hur verksamheten utformas och vilka delar just ni vill fokusera på.