Paradigm erbjuder stöd till dig som fortfarande går på gymnasiet och upplever att du har svårt att få studierna att fungera och kanske till och med funderar på att hoppa av.

Vi kan stötta dig i dina studier utifrån de behov du har, för att hjälpa dig att slutföra din utbildning.

Det kan vara allt från studieteknik, struktur i vardagen eller bara någon att bolla tankar med.
Den här delen av Paradigm är för dig som behöver stöd i att gå kvar och slutföra dina gymnasiestudier. 
Det kan vara med förlängd skolgång i den vanliga gymnasieskolan, på KomVux eller på en Folkhögskola. 

 

gallery/pardigm_logo_med ram

Skolspåret

-under dina studier

gallery/thought-2123971__340