Om projekt Paradigm

Paradigm är ett treårigt projekt som riktar sig till unga vuxna i Halmstad, Hylte och Laholm som behöver stöd i att ta sig in på arbetsmarknaden. 

​​Projektets syfte är att unga vuxna i vår målgrupp ska uppleva bättre hälsa och få stöd till arbete eller studier.   

Vi jobbar med gruppverksamhet kompletterat med individuella insatser som syftar till att stärka måendet och självförtroendet.
Utifrån modellen Supported Employment (stödjande anställning) får deltagaren hjälp att matchas till rätt jobb eller studier med långsiktigt stöd till både deltagare och arbetsgivare/skola. 

 

 

Projektet håller på mellan 1 mars 2018 och 28 februari 2021

 

 

Paradigm är ett projekt under Europeiska socialfonden (ESF)
och ägs av Samordningsförbundet Halland.
gallery/time-for-a-change-2015164_960_720