Din väg in i paradigm 

Kan se ut så här: 
  1. Intresse och remiss
Du blir intresserad och vill veta mer. Du gör en egenremiss. 
Eller tar kontakt med din handläggare, ni diskuterar och gör en remiss tillsammans, om inga hinder finns. 
  1. Konsultation
Din inkomna remiss innehåller ett samtycke som gäller vid ett enda tillfälle.
Det innebär att vi vid det tillfället får prata om dig öppet i ett konsultativt team som består av personer från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, ekonomiskt bistånd, socialförvaltningen och psykiatrin.
Alla öppnar sina system för att se var du finns, vilka insatser som gjorts och om det eventuellt är någon insats planerad.
 
Om teamet inte ser några problem med att du deltar i Paradigm ger de en rekommendation om deltagande.
Därefter är ditt tillfälliga samtycke brutet. 

 

 

  1. Inbjudan skickas till dig
Vi tar konakt med dig via ett brev där du får en tid för samtal hos oss. En inbjudan går också till din handläggare, men du kan bestämma att du vill komma själv.
  1. Inskrivning och nytt samtycke
På samtalet får du mer information om vad du kan förvänta dig av oss och vad vi förväntar oss av dig. Vill du vara med skriver vi in dig och du får också skriva under ett nytt samtycke som gäller under din tid som deltagare i Paradigm.
 
Det nya samtycket är till för att vi lätt ska kunna ta kontakt mellan myndigheter för att ge dig den bästa hjälpen. Men inga kontakter tas utan att du får godkänna det i förväg.  
  1. Gruppstart
Du får ett datum för när gruppstarten är och därefter drar de 15 veckorna med gruppaktiviteter igång.  
  1. Individuella insatser
Parallellt med tiden i gruppen kommer vi börja jobba strukturerat för att kartlägga dina kompetenser och vad du vill efter Paradigm.  Du får hjälp med att matchas till rätt jobb, praktik eller studier.
Vi kommer finnas med som stöd även då du är ute på arbetsplatsen i den mån du behöver, vilket är en trygghet både för dig och för arbetsgivaren.

 

Det här steget kan se väldigt olika ut och ta olika lång tid från person till person.  
Om du går i skolan blir fokus istället mer individuella insatser med målet att du ska gå klart din gymnasieutbildning. 
gallery/human-3131802__340
gallery/steps-1081909__340