gallery/logo med ram

Vad tycker då de som deltar i Paradigm? 

 

Alla som deltagit i Paradigms gruppverksamhet har gjort anonyma utvärderingar.

Här har vi samlar några av deltagarnas röster om vad Paradigm betytt för dem.

 

  Vi är otroligt stolta över att få lov att göra skillnad

- tack alla våra kära deltagare för alla fina ord! 

gallery/skärmklipp