Aktuellt hos Paradigm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

gallery/depå

Samordningsförbundet startar upp en föreläsningsserie för våra deltagare runt om i länet i samarbete med Arbetslivsresurs!

 

I depån laddar man energi, får nya krafter och påfyllning så att man kan samla kraft till dess man kör ut på banan igen.

 

De som vill är välkomna till en väl tilltagen lokal i varje kommun för att ta del av föreläsningarna på storbildsskärm. Här i Halmstad träffas vi på Café Strandgatan 20.

Lokalen möjliggör att vi kan mötas på ett säkert sätt och kaffe utlovas!

 

De deltagare som vill delta i föreläsningarna hemifrån kommer att få en inbjudan via Teams (men får fixa sin egen fika!) 

 

Följande datum och teman gäller och vi startar alltid kl.10.00.

15 maj   Uppstart- Intro hälsa + fysisk aktivitet

20 maj   Sätta mål

26 maj   Sömn

28 maj   Ökad självkännedom- mina egna styrkor och resurser

1 juni     Stresshantering

5 juni     Olika vägar till arbete, hitta jobben – Nätverk

10 juni   Kost och bra matvanor

11 juni   Ansökningshandlingar (CV och personligt brev)

16 juni   Motivation och eget ansvar

18 juni   Avslut- Personlig presentation/kommunikation/intervju

 

Varmt välkomen att delta på vilket sätt du vill!

 

Kontakta oss för att anmäla dig till ett eller flera av föreläsningstillfällena. 

gallery/OIPPCRJ7JYE