Individuellt stöd
 
Hos oss arbetar vi också individuellt med dig, med att identifiera dina behov och mål. Vi stöttar dig i det du behöver på din väg till ett arbete eller studier.  
Detta sker både under och efter gruppverksamhete.

 

Vi finns också kvar som ditt stöd när du går vidare till din nästa aktivitet. 
 

SIP/Nätverksmöte
 
När duär deltagare i Paradigm kommer vi att hjälpa dig att samla ditt nätverk av myndihetskontakter och andra i en SIP (Samordnad individuell planering) eller ett nätverksmöte. Syftet är att prata om dinaförutsättningar att komma vidare och klargörava ddu och de olika parterna i ditt nätverk har för uppdrag för att du ska nå ditt mål. Ett SIP-möte/Nätverksmöte mynnar ut i en plan med delmål och slutmål. 
Gruppverksamhet
 
Vi erbjuder dig att ingå i en grupp med andra, där ni tillsammans formar vilka aktiviteter som är relevanta för er.
Det kan t.ex. vara studiebesök, föreläsningar och bra och relevant allmänkusnkap. Men framför allt ett sätt att komma igång om man varit utan aktivitet ett tag.  
 
Till exempel kommer vi att vara på Högskolan i Halmstad vissa dagar och arbeta med digitalisering på olika sätt. För att kanske ge idéer till framtida studier eller arbete, men framför allt för att få uppleva en häftig och kreativ miljö!

 

 

 

gallery/pardigm_logo_med ram

Paradigm
ditt stöd till studier eller arbete

Är du ung, mellan 18-29 år?


Upplever du att du har behov av stöd för att fortsätta dina studier, börja studera eller komma ut i arbete?

Känner du att detta beror på någon funktionsvariation, funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa?


Då kan du vara deltagare i Paradigm!

Vi är väldigt stolta över att ha så många bra samarbetspartners och företag som tar emot oss på studiebesök

- ett stort TACK till alla er!

 

gallery/halmstad
gallery/hem
gallery/hfab
gallery/martin o servera
gallery/movant
gallery/mta
gallery/nilsson
gallery/laholmsbuktens va
gallery/retlog_stmo-group
gallery/räddningstjänsten
gallery/stora enso
gallery/rfsl
gallery/högskolan halmstad
gallery/hållbar hälsa
gallery/teckningsmuseet
gallery/region halland
gallery/af
gallery/fk
gallery/katrineberg